Politica de Anulare

Confidențialitate și Înregistrări:

• Toate informațiile și rezultatele testelor sunt strict confidențiale.
• Firma se angajează să nu divulge informații terților fără consimțământul explicit al clientului, cu excepția cazurilor legale.
• Firma poate efectua înregistrări audio și video ale sesiunilor de testare, cu acordul explicit al clientului.

Responsabilități ale Clientului:

• Clientul este responsabil pentru furnizarea de informații corecte și complete.
• Este responsabilitatea clientului să se asigure că persoana examinată este aptă medical și nu este sub influența substanțelor care ar putea afecta rezultatele testului.

Modificări ale Serviciilor:

• Firma își rezervă dreptul de a modifica tarifele, termenii și detalii ale serviciilor, cu notificare prealabilă.

Situații de Forță Majoră:

• În caz de forță majoră, firma poate anula sau reprograma serviciile, oferind opțiuni alternative clienților.

Acceptarea Termenilor:

• Prin semnarea contractului, clientul acceptă acești termeni și condiții, inclusiv acordul pentru înregistrările audio și video.